Panevėžio Miesto Istorija

chat_bubble_outline 0

Legenda byloja, kad Lietuvos kunigaikštis Vytautas Didysis, grįždamas iš Žemaitijos į Vilnių, 1414 metais, radęs čia senosios lietuvių tikybos šventyklą, tačiau dokumentiškai tai nėra užfiksuota.